Visualització de contingut web

Enquesta 2017

En 2017, per primera vegada, es va fer a la Comunitat Valenciana una enquesta de participació cultural, dirigida a les persones de més de 18 anys residents al nostre territori, amb 150 preguntes.

Les dades resultants permeten múltiples anàlisis des de perspectives diferents: el gènere, el territori, la llengua, el poder adquisitiu, els sectors culturals…

A més, la seua repetició periòdica facilitarà el coneixement de l'evolució dels resultats.