Visualització de contingut web

Anàlisis

Es publicaran en aquest apartat estudis que abordaran de forma global els resultats de l'Enquesta 2017, així com anàlisis des de diferents perspectives, com potser la del gènere.