Visualització de contingut web

Presentació

Posar a l'abast de la nostra societat l'Observatori Valencià de la Cultura i el Patrimoni forma part dels compromisos del Pla Estratègic Cultural Valencià, (Fes Cultura).

Aquest sistema de generació, recopilació i disseminació d'informació relativa als sectors culturals i al nostre patrimoni, vol ser una font de resultats científics alhora que un laboratori d'idees per a la reflexió i el debat col·lectiu; també dona suport objectiu a les polítiques culturals i pot orientar els professionals. Una plataforma que no es limita a posar a l'abast dades estadístiques i estudis propis, sinó que s'obre també a les aportacions i propostes de les valencianes i els valencians, siguen o no experts en aquestes matèries.

Conéixer les aspiracions i necessitats culturals de la nostra població, aprofundir en la perspectiva de gènere, les barreres- socials, educatives o econòmiques-, la dimensió territorial del patrimoni i la cultura, identificar les oportunitats de creació de treball o les sinergies entre cultura, turisme, benestar, innovació i tecnologia, són objectius de l'Observatori que fan part del camí que estem recorrent per tal de satisfer els drets culturals de tota la ciutadania i de contribuir a la nostra cohesió social i territorial.

L'Observatori és dinàmic. Anirà completant-se amb estudis, entrevistes, publicacions i articles, gràcies a la col·laboració de tot el món. Per això, des d'ací fem una crida a la participació.